Uredba Komisije (ES) št. 1996/2005 z dne 7. decembra 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov