Kawża C-17/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-14 ta’ Mejju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – proċeduri kriminali kontra Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ħaddiema migranti – Sigurtà soċjali – Regolament (KEE) Nru 1408/71 – Leġiżlazzjoni applikabbli – Il-punti (1)(a) u (2)(b) tal-Artikolu 14 – Regolament (KE) Nru 883/2004 – Artikolu 12(1) – Artikolu 13(1)(a) – Ħaddiema kkollokati – Ħaddiema li jeżerċitaw attività f’żewġ Stati Membri jew iktar – Regolament (KEE) Nru 574/72 – Artikolu 11(1)(a) – Il-punti 2(a) u (4)(a) tal-Artikolu 12a – Regolament (KE) Nru 987/2009 – Artikolu 19(2) – Ċertifikati E 101 u A 1 – Effett vinkolanti – Portata – Sigurtà soċjali – Dritt industrijali)