Predmet C-17/19: Presuda Suda (peto vijeće) od 14. svibnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation – Francuska) – kazneni postupak protiv Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures (Zahtjev za prethodnu odluku – Radnici migranti – Socijalna sigurnost – Uredba (EEZ) br. 1408/71 – Primjenjivo zakonodavstvo – Članak 14. točka 1. podtočka (a) i članak 14. točka 2. podtočka (b) – Uredba (EZ) br. 883/2004 – Članak 12. stavak 1. – Članak 13. stavak 1. točka (a) – Upućeni radnici – Radnici koji obavljaju djelatnost u dvjema državama članicama ili više njih – Uredba (EEZ) br. 574/72 – Članak 11. stavak 1. točka (a) – Članka 12.a točka 2. podtočka (a) i članak 12. točka 4. podtočka (a) – Uredba (EZ) br. 987/2009 – Članak 19. stavak 2. – Potvrde E 101 i A 1 – Obvezujući učinak – Doseg – Socijalna sigurnost – Radno pravo)