Sag C-17/19: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. maj 2020 — straffesag mod Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest og Welbond armatures (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) [Præjudiciel forelæggelse – vandrende arbejdstagere – social sikring – forordning (EØF) nr. 1408/71 – lovgivning, der finder anvendelse – artikel 14, nr. 1), litra a), og artikel 14, nr. 2), litra b) – forordning (EF) nr. 883/2004 – artikel 12, stk. 1 – artikel 13, stk. 1, litra a) – udsendte arbejdstagere – arbejdstagere, der udøver beskæftigelse i to eller flere medlemsstater – forordning (EØF) nr. 574/72 – artikel 11, stk. 1, litra a) – artikel 12a, stk. 2, litra a), og artikel 12a, stk. 4, litra a) – forordning (EF) nr. 987/2009 – artikel 19, stk. 2 – E 101-attester og A 1-attester – bindende virkning – rækkevidde – social sikring – arbejdsret]