Věc C-17/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. května 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation- Francie) – trestní řízení proti Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures („Řízení o předběžné otázce – Migrující pracovníci – Sociální zabezpečení – Nařízení (EHS) č. 1408/71 – Použitelné právní předpisy – Článek 14 bod 1 písm. a) a bod 2 písm. b) – Nařízení (ES) č. 883/2004 – Článek 12 odst. 1 – Článek 13 odst. 1 písm. a) – Vyslaní zaměstnanci – Zaměstnanci vykonávající činnosti ve dvou nebo více členských státech – Nařízení (EHS) č. 574/72 – Článek 11 odst. 1 písm. a) – Článek 12a bod 2 písm. a) a bod 4 písm. a) – Nařízení (ES) č. 987/2009 – Článek 19 odst. 2 – Potvrzení E 101 a A 1 – Závazný účinek – Rozsah – Sociální zabezpečení – Pracovní právo“)