Kirjallinen kysymys P-1232/05 esittäjä(t): Nikolaos Vakalis (PPE-DE) komissiolle. Tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskeva vuosikertomus (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 173 artikla)