2008/359/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2008 , elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevän korkean tason työryhmän perustamisesta