Resolucija Evropskega parlamenta o deležu obnovljivih virov energije v EU in predlogih konkretnih ukrepov (2004/2153(INI))