Euroopan unionin virallinen lehti C 68 E julkaistut istuntojen pöytäkirjat 2.-5. päivältä kesäkuuta 2003