Zaak C-502/18: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 11 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Městský soud v Praze — Tsjechische Republiek) — CS e.a./České aerolinie a.s. (Prejudiciële verwijzing — Vervoer — Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikel 5, lid 1, onder c) — Artikel 7, lid 1 — Recht op compensatie — Rechtstreeks aansluitende vluchten — Vlucht bestaande uit twee vluchten uitgevoerd door verschillende luchtvaartmaatschappijen — Langdurige vertraging die is ontstaan bij de tweede vlucht, waarvan het begin- en eindpunt zich buiten de Europese Unie bevinden en die werd uitgevoerd door een in een derde land gevestigde vervoerder)