C-502/18. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. július 11-i ítélete (a Městský soud v Praze [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CS és társai kontra České aerolinie a.s. (Előzetes döntéshozatal — Közlekedés — A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályai — 261/2004/EK rendelet — Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja — A 7. cikk (1) bekezdése — Kártalanításhoz való jog — Közvetlenül csatlakozó járat — Különböző légi fuvarozók által lebonyolított, két repülési szakaszból álló légi járat — Jelentős késés, amely valamely harmadik országban letelepedett fuvarozó által lebonyolított, az Európai Unión kívüli indulási és érkezési ponttal rendelkező második repülési szakasz alkalmával következett be)