Sag C-502/18: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 11. juli 2019 — CS m.fl. mod České aerolinie a.s. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Městský soud v Praze — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — transport — fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 5, stk. 1, litra c) — artikel 7, stk. 1 — ret til kompensation — direkte tilsluttede flyforbindelser — flyvning sammensat af to flyvninger, der blev udført af to forskellige luftfartsselskaber — lang forsinkelse som følge af den anden flyvning, hvis afgangssted og ankomststed lå uden for Den Europæiske Union, og som blev udført af et luftfartsselskab med hjemsted i et tredjelan])