Дело C-502/18: Решение на Съда (девети състав) от 11 юли 2019 г. (преюдициално запитване от Městský soud v Praze — Чешка република) — CS и др./České aerolinie a.s. (Преюдициално запитване — Транспорт — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 1, буква в) — Член 7, параграф 1 — Право на обезщетение — Директно свързан полет — Полет, който се състои от два полета, извършвани от различни въздушни превозвачи — Голямо закъснение, възникнало при втория полет, чиито пунктове на излитане и на кацане са извън Европейския съюз и който се извършва от превозвач, установен в трета държава)