Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 339/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi