asia C-913/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Białymstoku (Puola) on esittänyt 13.12.2019 – CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością v. Gefion Insurance A/S