Komission asetus (EY) N:o 839/2006, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2006 , tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi