Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 11/12/2006) keskittymän (Asia N:o COMP/M.4314 - JOHNSON & JOHNSON / PFIZER CONSUMER HEALTHCARE) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)