/* */

Kirjallinen kysymys E-0872/08 esittäjä(t): Paul van Buitenen (Verts/ALE) komissiolle. YTK:n ohjelma toiminnan lopettamisesta ydinalalla (jatko)