Għajnuna mill-Istat – L-Isvezja – Għajnuna mill-Istat C 29/10 (ex NN 42/10) – Allegat bejgħ ta' proprjetà pubblika bi prezz orħos mill-valur fis-suq mill-Muniċipalità ta' Vänersborg – Stedina biex jitressqu l-kummenti skont l-Artikolu 108(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea Test b’relevanza għaż-ŻEE