Generalinės advokatės Stix-Hackl išvada, pateikta 2005 m. vasario 17 d. # Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) prieš Ten Kate Holding Musselkanaal BV ir kt. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Hoge Raad der Nederlanden - Nyderlandai. # Sveikatos reikalavimai - Apsauga nuo galvijų spongiforminės encefalopatijos (galvijų smegenų kempinligė) - Atrajotojų šėrimas baltymais, gautais iš kitų gyvulių rūšių nei atrajotojai - Valstybės narės atsakomybė už privačių asmenų dėl jos padarytų Bendrijos teisės pažeidimų patirtą žalą- Taikytina teisė - Pareiga pareikšti Komisijai ieškinį dėl neveikimo. # Byla C-511/03. TITJUR Ten Kate Holding Musselkanaal ir kt.