/* */

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1997, kolmansissa maissa suoritettavien lajikkeiden ylläpitoa koskevien tarkastusten vastaavuudesta (97/788/EY)