Nyderlandų pranešimas apie Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 19 straipsnio 2 dalies, susijusios su oro eismo paskirstymo reglamentavimu, taikymą Schipholio ir Lelistado oro uostuose (Tekstas svarbus EEE.)