Madalmaade teade määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 19 lõike 2 kohaldamise kohta lennuliikluse jaotuse eeskirjade suhtes Schipholi ja Lelystadi lennujaamades (EMPs kohaldatav tekst)