Underretning fra Nederlandene om anvendelse af artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1008/2008 vedrørende regler for fordeling af trafikken i lufthavnene Schiphol og Lelystad (EØS-relevant tekst.)