Oznámení Nizozemska o uplatnění čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1008/2008 týkajícího se pravidel rozdělení provozu pro letiště Schiphol a letiště Lelystad (Text s významem pro EHP.)