Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1939, 10. detsember 2018, mis käsitleb liidu toetust tuumaterrorismi tõkestamise rahvusvahelise konventsiooni ülemaailmseks kohaldamiseks ja tõhusaks rakendamiseks