Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22 päivänä tammikuuta 1986. # Eridania zuccherifici nazionali SpA ym. vastaan Cassa conguaglio zucchero sekä Ministero delle finanze ja Ministero del tesoro. # Tribunale di Roman esittämä ennakkoratkaisupyyntö. # Asia 250/84. Eridania zuccherifici nazionali ym. TITJUR