Lieta T-45/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. janvārī – Kwang Yang Motor/EUIPO – Schmidt (“CK1”)