Kirjallinen kysymys E-3275/05 esittäjä(t): Paul van Buitenen (Verts/ALE) ja Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle. Pechiney-yrityksen ottaminen Alcanin haltuun