Mål T-321/18: Tribunalens dom av den 6 mars 2019 — Serenity Pharmaceuticals mot EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket NOCUVANT — De äldre ordmärkena NOCUTIL — Bevis på verklig användning — Artikel 47.2 i förordning (EU) 2017/1001 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning 2017/1001)