Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/175 2020 m. vasario 6 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 762) (Tekstas svarbus EEE)