Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/175, annettu 6 päivänä helmikuuta 2020, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/47 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 762) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)