Sag C-333/04: Sag anlagt den 2. august 2004 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg