DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) av den 15 januari 1998 i mål C-125/96 (begäran om förhandsavgörande från Hessisches Finanzgericht, Kassel): Hartmut Simon mot Hauptzollamt Frankfurt am Main (Tilläggsavgift på mjölk - Förfallodag - Artikel 15.4 i förordning (EEG) nr 1546/88 - Begreppet "den avgift som eventuellt utestår")