Asia C-786/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.6.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – ratiopharm GmbH v. Novartis Consumer Health GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Kansanterveyden suojelu – Sisämarkkinat – Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Direktiivi 2001/83/EY – Mainonta – 96 artikla – Lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden ilmaisnäytteiden jakelu pelkästään lääkkeiden määräämiseen oikeutetuille henkilöille – Proviisoreiden sulkeminen jakelun ulkopuolelle – Soveltamatta jättäminen sellaisten lääkkeiden ilmaisnäytteiden jakeluun, joista ei edellytetä lääkemääräystä – Seuraukset jäsenvaltioille)