Komission asetus (EY) N:o 2054/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005 , 16 päivästä joulukuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla