Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia N:o COMP/M.3487 — PGA Motors / G.G.B.A.) – Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti