C-747/18 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 19. decembra 2019 – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.)/Evropska komisija (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Državne pomoči – Pomoč, ki jo je Madžarska odobrila podjetjem, ki so zaposlovala invalide – Ničnostna tožba – Domnevni sklepi o nenasprotovanju – Neobstoj procesnega upravičenja – Oseba, na katero se akt ne nanaša posamično – Tožba, ki ni bila vložena zaradi varstva procesnih pravic – Nedopustnost tožbe na prvi stopnji – Očitno neutemeljena pritožba)