Cauza C-747/18 P: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 19 decembrie 2019 – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.)/Comisia Europeană (Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Ajutoare de stat – Ajutor pus în aplicare de Ungaria în favoarea întreprinderilor care au angajat lucrători cu handicap – Acțiune în anulare – Presupuse decizii de a nu ridica obiecții – Lipsa calității procesuale active – Persoană care nu este vizată în mod individual – Acțiune care nu a fost formulată în vederea protecției drepturilor procedurale – Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță – Recurs vădit nefondat)