Lieta C-747/18 P: Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 19. decembra rīkojums – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.)/Eiropas Komisija (Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Valsts atbalsts – Atbalsts, ko Ungārija īstenojusi par labu uzņēmumiem, kuri nodarbina darba ņēmējus ar invaliditāti – Prasība atcelt tiesību aktu – Apgalvotie lēmumi necelt iebildumus – Locus standi neesamība – Persona, kas nav skarta individuāli – Prasība, kas nav tikusi celta procesuālo tiesību aizsardzībai – Prasības nepieņemamība pirmajā instancē – Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)