asia C-747/18 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 19.12.2019 – Valittajana Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – Valtiontuet – Tuki, jonka Unkari on myöntänyt yrityksille, jotka ovat työllistäneet vammaisia työntekijöitä – Kumoamiskanne – Väitetyt päätökset olla esittämättä vastalauseita – Asiavaltuuden puuttuminen – Henkilö, jota asia ei koske erikseen – Kanne, jota ei ole nostettu menettelyllisten oikeuksien suojaamiseksi – Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen – Selvästi perusteeton valitus)