kohtuasi C-747/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. detsembri 2019. aasta määrus – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Riigiabi – Ungari poolt puudega töötajaid tööle võtnud ettevõtjatele antav riigiabi – Tühistamishagi – Väidetavad otsused vastuväiteid mitte esitada – Kaebeõiguse puudumine – Isik, kes ei ole isiklikult puudutatud – Kaebus, mida ei ole esitatud eesmärgiga kaitsta menetlusõigusi – Esimeses astmes esitatud hagi vastuvõetamatus – Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)