Asia F-87/05: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 30.6.2006 — Ott ym. v. komissio (Henkilöstö — Vuoden 2004 ylennyskierros — Kirjaamatta jättäminen ylennettyjen virkamiesten luetteloon — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 111 artikla — Kanteet, jotka ovat osaksi sellaisia, että kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi ja jotka ovat osaksi selvästi perusteettomia)