Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2019/C 425/11