Komission asetus (EU) N:o 795/2010, annettu 9 päivänä syyskuuta 2010 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi