Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin - Förklaringar