Obvestilo osebam in subjektu, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/86, in Uredbe Sveta (EU) 2018/1542, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/84 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja