Ühine Seisukoht, 26. oktoober 1998, mille nõukogu on Euroopa Liidu lepingu artikli J.2 alusel määratlenud Euroopa Liidu osalemise kohta tuumarelva levikut takistavate ja usaldust suurendavate meetmete edendamises Lõuna-Aasias