Oikaistaan komission päätös 2004/432/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 154, 30.4.2004)