Asia F-108/15: Virkamiestuomioistuimen määräys 12.1.2016 – Vermoesen ja Herkens v. komissio